Årsmöte 2018

Årsmötet hålls måndagen den 19 november kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Handlingar inför årsmötet hittar du i affären samt här på hemsidan.

Föreningen bjuder på fika till årsmötet.
Kom gärna med förslag till valberedning (och gärna fråga personen innan mötet) då varken styrelsen eller valberedningen skall vara drivande i ny valberedning.

Debiteringslängden uppdateras strax före årsmötet då det är ägaren till fastigheten på årsmötesdatum som skall betala årsavgiften till förening.

Varmt välkomna.

/Styrelsen

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

Dataskydd GDPR

I samband med tydligare regler kring behandling av personuppgifter har vi tagit bort tidigare debiteringslängder här ifrån hemsidan.

Till nästkommande årsmöte kommer debiteringslängden publiceras på låst sida.

Då vägföreningen är en tvingande förening där det är ägaren till fastigheten som är medlem försöker vi följa de riktlinjer som Riksförbundet för enskilda vägar beskriver kring GDPR.

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

Årsmöte 2017

Årsmötet hålls måndagen den 20 november kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Handlingar inför årsmötet hittar du i affären samt här på hemsidan under fliken Årsmöte.

Föreningen bjuder på fika till årsmötet.
Kom gärna med förslag till valberedning (och gärna fråga personen innan mötet) då varken styrelsen eller valberedningen skall vara drivande i ny valberedning.

Debiteringslängden uppdateras strax före årsmötet då det är ägaren till fastigheten på årsmötesdatum som skall betala årsavgiften till förening.

/Styrelsen

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

Årsmöte 2016

Årsmötet hålls måndagen den 21 november kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Handlingar inför årsmötet hittar du i affären samt här på hemsidan under fliken Årsmöte.

Föreningen bjuder på fika till årsmötet.
Kom gärna med förslag till valberedning (och gärna fråga personen innan mötet) då varken styrelsen eller valberedningen skall vara drivande i ny valberedning.

Debiteringslängden uppdateras strax före årsmötet då det är ägaren till fastigheten på årsmötesdatum som skall betala årsavgiften till förening.

/Styrelsen

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

Årsmöte 2015

Årsmötet hålls måndagen den 16 november kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Handlingar inför årsmötet hittar du i affären samt här på hemsidan under fliken Årsmöte.

Eventuella motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast den 19 oktober.

Föreningen bjuder på fika till årsmötet.
Kom gärna med förslag till valberedning (och gärna fråga personen innan mötet) då varken styrelsen eller valberedningen skall vara drivande i ny valberedning.

Debiteringslängden uppdateras strax före årsmötet då det är ägaren till fastigheten på årsmötesdatum som skall betala årsavgiften till förening.

/Styrel

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

Årsmöte 2014

Årsmötet hålls måndagen den 17 november kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Handlingar inför årsmötet hittar du i affären samt här på hemsidan under fliken Årsmöte.

Eventuella motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast den 19 oktober.

Föreningen bjuder på fika till årsmötet.
Kom gärna med förslag till valberedning (och gärna fråga personen innan mötet) då varken styrelsen eller valberedningen skall vara drivande i ny valberedning.

Debiteringslängden uppdateras strax före årsmötet då det är ägaren till fastigheten på årsmötesdatum som skall betala årsavgiften till förening.

/Styrelsen

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

Uppföljning av hastighetsmätningar

I oktober 2013 utfördes under några dagar hastighetsmätningar på Rörflyvägen och Älvdalsvägen efter att boende i området lämnat in motioner om uppförande av fartgupp.

Mätningarna är en uppföljning på de mätningar som skedde 2012.

Mätningarna visar på lägre medelhastighet men att det fortfarande är ett fåtal personer som håller allt för hög hastighet.

Här presenteras resultateten i sin helhet:

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

Årsmöte 2013

Årsmötet hålls måndagen den 18 november kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Handlingar inför årsmötet hittar du i affären samt här på hemsidan under fliken Årsmöte.

Eventuella motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast den 21 oktober.

Föreningen bjuder på fika till årsmötet.
Kom gärna med förslag till valberedning (och gärna fråga personen innan mötet) då varken styrelsen eller valberedningen skall vara drivande i ny valberedning.

Debiteringslängden uppdateras strax före årsmötet då det är ägaren till fastigheten på årsmötesdatum som skall betala årsavgiften till förening.

/Styrelsen

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

Hastighetsmätning på vägar i Åled

I november 2012 utfördes under några dagar hastighetsmätningar på Rörflyvägen och Älvdalsvägen efter att boende i området lämnat in motioner om uppförande av fartgupp.

Här presenteras resultateten i sin helhet:

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

Kommunen kan ta över ansvaret från vägföreningarna

Just nu pågår ett arbete inom kommunen med att utreda om kommunen kan ta över huvudmannaskapet från vägföreningar. Förslaget hart utretts att kommunen och ett förslag har nu lämnats till de olika nämnderna för att senare komma upp som förslag till kommunstyrelse.

Åleds-vägförening är positiva till förslaget och vi har på årsmötet tagit beslut att verka för att kommunen skall ta över som huvudmannaskapet.

Bakgrunden är att kommunen redan nu har ansvaret för skötsel och underhåll och föreningens ansvar gäller endast nyanläggningar.
För att det skall bli aktuellt att kommunen skall ta över hela ansvaret behövs dock att vägnätet uppfyller viss standard och det är därför föreningen under senaste året asfalterat vägen utmed Halmstadsvägen och även undersöker övriga delar av vägnätet som skulle kunna behövas asfalteras.

Vi hoppas att arbetet fortsätter i de olika nämnderna och på ett bra samarbetet med kommunen för ett övertagande.

Läs mer om utredningen på
Hallandsposten
Radio Halland
Kommunens hemsidaKommunens sida om vägföreningar

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar